Header Image - EduTrends

D’Bildung vu muer

Wéi gesäit d’Zukunft vun der Bildung aus? Wéi eng Trends manifestéiere sech? Viru wéi engen Erausfuerderunge sti mir? A wéi kënne mir dës bewältegen?  

Eis Gesellschaft ass konstante Verännerungen ausgesat a mat hir verännere sech och d’Defien an der Bildung, souwuel am formale wéi am non-formale Beräich. Et ass wichteg, fir déi Entwécklung am A ze halen a sech ëmmer nees ze froen, ob d’Bildung vun haut den Defie vu muer gewuess ass.

Den 3. a 4. Juli 2023 konnte sech eng sëlleg Bildungsacteuren op der éischter EduTrends-Konferenz mat Experte vun hei an aus dem Ausland doriwwer austauschen. Leschten Enns geet et ëmmer drëm, dofir ze suergen, datt aus engem Kand ee staarke Jonke gëtt an doraus spéider ee staarken Erwuessenen, dee Verantwortung fir sech a fir déi aner kann iwwerhuelen.

Videothéik

Titel
Thumbnail -
Impuls-Video vun de Kanner aus der „Lenkeschléi Grondschoul“
Thumbnail -
Resumé Impulsreferater EduTrends
Thumbnail -
Impuls-Ried, Bob Blume

Speaker

Speaker -

Leiter des Instituts für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie, Pädagogische Hochschule Zug (Schweiz) sowie Leiter des Bereichs „Leadership und Innovation“ der Abteilung Weiterbildung und Dienstleistungen der Pädagogischen Hochschule Schwyz (Schweiz)

Univ.-Prof. Dr. Stephan Gerhard HUBER

Speaker -

Vizedekan der Fakultät für Geisteswissenschaften, Erziehungswissenschaften und Sozialwissenschaften (FHSE), Universität Luxemburg

Prof. Dr. Antoine FISCHBACH

Speaker -

Direktor des Nationalen Institut für Statistik und Wirtschaftsstudien (STATEC)

Dr. Serge ALLEGREZZA

Speaker -

Stellvertretende operationelle und technische Direktorin der Gesundheitsbehörde

Dr. Juliana D’ALIMONTE

Speaker -

Präsident der Nationalen Schülerkonferenz Luxemburgs (CNEL)

Dany SEMEDO

Speaker -

Autor, Lehrer, Bildungsinfluencer

 

Bob BLUME

Speaker -

Beobachter, Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Qualité scolaire (OEJQS) („Observatorium für Kinder, Jugend und Schulqualität“)

Jean-Paul GREISCH

Speaker -

Medienpädagogin

Selma BRAND

Speaker -

Primarlehrerin, schulische Heilpädagogin und Schulleiterin

Rahel TSCHOPP

Speaker -

Diplom-Pädagoge / Gründer und Co-Geschäftsführer der Agentur J&K

Jöran MUUß-MERHOLZ

Speaker -

Dipl. Psychologe, Familientherapeut und Supervisor – Institut für konstruktive Psychologie

Winfried KLAES

Speaker -

Geschäftsführende Direktorin vom Institut für Kinder- und Jugendhilfe (IKJ)

Monika FEIST-ORTMANNS

Speaker -

Referent sowie wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit Rheinland-Pfalz (IBEB)

Dr. Andy SCHIELER

Speaker -

Diplom-Pädagoge, Familientherapeut und Supervisor

Erhard ZIMMER

Speaker -

Beratung und Qualifizierung für Praxis, Politik und Wirtschaft

Petra BÖWEN

Speaker -

Schulleiter Hardtschule Durmersheim

Volker ARNTZ

Speaker -

Lehrerin für Schulentwicklung, Institut de formation de l’Éducation nationale (IFEN) (Ausbildungsinstitut des Bildungsministeriums)

Véronique SCHMITZ

Speaker -

Abteilung für Lehrplanentwicklung beim „Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques“ (SCRIPT) (Koordinationsstelle für pädagogische und technologische Forschung und Innovation)

Halldor HALLDORSSON

Speaker -

Leiter Bildungsforschung beim mmb Institut

Dr. Lutz GOERTZ

Speaker -

Stellvertretende Direktorin Zentrum für politesche Bildung (ZpB)

Michèle SCHILT

Speaker -

Transformationsbegleiterin und Autorin

Jamila TRESSEL

Audiothéik

Titel
Diskussiounsronn non-formal Bildung, sozial Aarbecht
Diskussiounsronn formal Bildung

Resumé
EduTrends 2023