Header Image - EduTrends

D’Bildung vu muer

De Fortschrëtt am A ze hunn an iwwert d’Zukunft ze diskutéieren, bedeit ze analyséieren, wat d’Defien an der Bildungslandschaft sinn, fir dës mat den néidege Projeten an Initiativen ze begleeden.

D’EduTrends-Map bréngt déi verschidden Trends an Erausfuerderungen, déi d’Bildung an den nächste Joren a Joerzéngte wäerte begleeden, zesummen. Dës sechs Beräicher, woufir de Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend zesumme mat allen Acteuren aus der Bildung sech an de leschte Jore staark engagéiert huet an déi eis och an Zukunft wäerte beschäftegen, sinn a sechs grouss Linnen opgedeelt: Digitalitéit, Moderniséierung, Méisproochegkeet, Qualitéitsentwécklung, Wuelbefannen a Participatioun. 

Map

Digitalitéit

Moderniséierung

Méisproochegkeet

Qualitéitsentwécklung

Wuelbefannen

Participatioun

Gestion Covid

Loading…
×

A Beaarbechtung

COVID-19 COVID-19 COVID-19